Recursos humans

Disposem d’una plantilla que oscil·la entre las 12 i 22 persones en funció de volum d’obra amb formació de tots els àmbits d’aplicació per a la realització òptima dels treballs (tipus de aplicació, ús de maquinària i utillatge, prevenció riscos laborals, formació interna en matèria de qualitat…).

Es disposa de tots els casos de la titulació que acredita la formació actualitzada dels treballadors.