Tractaments especials Epoxi pintura industrial

Noves tècniques d’aplicació amb pintures Epoxi

  • Imprimació anticorrosiva Epoxi en superfícies metàl·liques, dipòsits, galvanitzades i baranes.
  • Revestiments Epoxi base a l’aigua per a paviments i suports de formigó.
  • Imprimació Epoxi amb fosfat de zinc per a superfícies d’acer estructural, canonades, maquinària i exterior de dipòsits
  • Aplicacions amb equip Airless

Tractaments especials pintura industrial

  • Sistemes de llarga vida.
  • Estratificats de dipòsits.
  • Projecció de morters Epoxi.
  • Aplicació de sistemes antigrafiti.
  • Impermeabilitzacions.
  • Pintures anti-foulling.