Homologacions

Coneixedors de la importància de la Qualitat en el nostre de servei, cada dia treballem un sistema de millora continua amb l’objectiu de garantir els màxims de qualitat en el servei i en les bones pràctiques: Medi Ambient, Seguretat i Salut en el Treball.

SPID 2005 disposa d’una política de qualitat segons normativa ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001