Tractaments del

formigó

Servei

Les estructures de formigó amb el pas del temps s’embruten i s’esquerden si no hi ha hagut un manteniment adequat, SPID 2005 proposa diverses actuacions:

  • Neteja mitjançant doll de sorra en sec o humit.
  • Reparacions del formigó armat.

El formigó que cobreix les estructures d’acer també han de protegir-se mitjançant l’aplicació posterior de una capa protectora amb productes contra el foc per compensar la resistència contra el foc provocada per el fet que la majoria de les obres d’acers estan solament recoberts per uns 25mm de formigó en lloc dels 40mm recomanats. SPID 2005 proposa aquestes actuacions per evitar el col·lapse de l’acer:

  • Protecció d’armadures.
  • Aplicació de sistemes anti-carbonatació.
¡Empresa certificada!

Certificacions ISO i Homologacions

Contacta amb nosaltres

Política de Privacitat

Linkedin

info@spid2005.com

Carrer del Ponent 1 Nave 7, 08756, La Palma de Cervelló, Barcelona

93 650 21 19