Tractament
Anticorrosiu

Servei

Per establir un sistema de protecció anticorrosiva s’ha de tenir en compte el tipus de superfície, localització i durabilitat.

“ISO 12944 Protecció anticorrosiva de estructures d’acer”

“ISO 4628 Avaluació de la degradació de los revestiments”

 • DIAGNÒSTIC I EVALUACIÓ
  Prèvia a l’execució dels treballs el equip tècnic identificarà la superfície a tractar i determinarà el mètode més adequat a utilitzar.
 • SORREJAT DE SUPERFÍCIES
  La preparació de superfícies metàl·liques s’ha de portar a terme amb sistemes de sorrejat abrasiu per suprimir qualsevol revestiment anterior i preparar la superfície, la norma ISO 8501 defineix estàndards per la avaluació visual dels graus de preparació de superfície abans de l’aplicació de pintures o de altres revestiments.
 • NETEJA/DECAPATGE AMB AIGUA A PRESSIÓ
  Aquest sistema de neteja es pot eliminar vernissos, pintures, capes anticorrosives i despreniment de formigó.
 • MANTENIMIENT PREVENTIU
  El deteriorament de les estructures suposa un cost elevat, la corrosió és un procés natural que afecta a les superfícies de forma inevitable, per això els nostres tractaments preventius ajuden a evitar el deteriorament prematur de les instal·lacions.
¡Empresa certificada!

Certificacions ISO i Homologacions

Contacta amb nosaltres

Política de Privacitat

Linkedin

info@spid2005.com

Carrer del Ponent 1 Nave 7, 08756, La Palma de Cervelló, Barcelona

93 650 21 19