Paviments

En base a la resistència mecànica que ha de suportar el paviment determinarem el millor producte i aplicació per cada cas.

  • Preparació de superfícies mitjançant fresat i/o granallat.
  • Aplicació de resines epoxi, poliuretà, epoxi-aigua, autonivellants, multicapes, estratificats amb fibra de vidre…