Paviments

Servei

En base a la resistència mecànica que ha de suportar el paviment determinarem el millor producte i aplicació per cada cas.

  • Preparació de superfícies mitjançant fresat i/o granallat.
  • Aplicació de resines epoxi, poliuretà, epoxi-aigua, autonivellants, multicapes, estratificats amb fibra de vidre…
¡Empresa certificada!

Certificacions ISO i Homologacions

Contacta amb nosaltres

Política de Privacitat

Linkedin

info@spid2005.com

Carrer del Ponent 1 Nave 7, 08756, La Palma de Cervelló, Barcelona

93 650 21 19