Seguretat i salut

Contem amb un servei de prevenció aliè que ens realitza la programació anual del servei de prevenció, així com la revisió i actualització de l’avaluació de riscos, informació i formació dels treballadors, i anàlisis de possibles riscos. Planifica i porta a terme totes les activitats en vigilància de la salut.

S’assignen recursos preventius necessaris i suficients en aquelles situacions desenvolupades en l’Article 32 de la Llei 31/95 i l’Article 13 del Reial Decret 171/04.

Certificat OHSAS 18001