Protecció

Passiva Contra

Incendis

Servei

Aplicació de pintura intumescent, morter ignífug de perlita con vermiculita, vernissos ignífugs, assajats i homologats per aconseguir una resistència al foc fins R-240, en elements estructurals: pilars, bigues metàl·liques, formigó, fusta, sostres, forjats…

Les pintures intumescents, morter ignífug, etc., compleixen amb la resistència al foc segon norma UNE-EN 13501.

  • PROTECCIÓ D’ESTRUCTURES AMB PINTURA INTUMESCENT
    Les pintures intumescents reaccionen al contacte i presència de la flama, donant lloc a una reacció química d’intumescència creant un aïllament multicel·lular d’acció extintora que protegeix i perllonga l’estabilitat dels elements constructius sotmesos als efectes de l’incendi. Les pintures intumescents i ignífugues són una solució estètica per la protecció contra incendis en espais interiors i, amb l’aplicació de un esmalt específic, també en exteriors.
  • PROTECCIÓ SORREJAT IGNÍFUG
    Aplicació de vernissos ignífugs i intumescents específics per la reacció al foc en materials de la construcció com: fusta, panells, tarimes, etc., segons norma UNE-EN 13501. Els vernissos ignífugs i intumescents son sistemes adequats per la protecció contra incendis d’elements constructius de fusta o similars, que hagin de ser protegits amb solucions incolores o transparents per respectar l’estètica i bellesa pròpies del material. Protecció de estructures amb pintura intumescent.
¡Empresa certificada!

Certificacions ISO i Homologacions

Contacta amb nosaltres

Política de Privacitat

Linkedin

info@spid2005.com

Carrer del Ponent 1 Nave 7, 08756, La Palma de Cervelló, Barcelona

93 650 21 19